همكار گرامي،

با تكميل فرم نظرسنجي كنفرانس، ما را در ارتقاء سطح كيفي برگزاري رويدادهاي آينده ياري نماييد.

با تشكر

شهر فافا

  خطا در ثبت فرم
 • فرم با موفقیت ثبت شد
 • محتوای آموزشی
  تیم اجرایی
  زمانبندی و اجرای مراسم
  مجری
  تیم اجرایی
  کیفیت سالن و پذیرایی

  [[messageCompare]]

  [[item.nameProduct|cut:true:34:' ...']]