MSI Adora20G-T ONC-105IR-107IR-I3-4000M-8GB-1TB-2GB ALL IN ONE

ال اين وان ادورا 20 جي -تی او ان سي- 105 آي آر-107 آي آر ام اس آي

([[$parent.RateCount]]) دیدگاه تان را بنویسید مشاهده [[$parent.lstComments.length]] دیدگاه
برای رای دادن باید به سایت وارد شوید. ورود
  • [[qi.name]]
    [[qi.value]]

مشخصات فنی بیشتر از

MSI Adora20G-T ONC-105IR-107IR-I3-4000M-8GB-1TB-2GB ALL IN ONE

[[item.idProduct>0?item.productName:item.Form.name]]

[[subitem.name]] [[subitem.prefixValue]] [[subitem.unitValue]] [[subitem.postFixValue]]

[[item.name]] [[item.created_at|pDate]]

[[answer.name]] [[answer.created_at|pDate]]

[[item.name]] [[item.created_at|pDate]]

[[answer.name]] [[answer.created_at|pDate]]

[[messageCompare]]

[[item.nameProduct|cut:true:34:' ...']]